Laser terapi

Hvad er Laserterapi?


Laser er en speciel form for forstærket rent lys,der er ensrettet velordnet og koncentreret.
Det rene lys har evnen til at trænge dybt ind i vævet og stimulere den enkelte celle, akkurat som sollyset giver energi til diverse planter via fotosyntese.


Hvad gør Laserterapi?


Laser giver en koncentreret energi til den enkelte celle, så helingsprocessen forstærkes og immunforsvaret styrkes. Laserterapi understøtter kroppens egne funktioner og får dem til at ske langt hurtigere. 


Er Laserterapi farligt?


Laserterapi er ikke farligt på grund af lysets spredning, det betyder fx at øjne og væv tager ikke skade.
Sikkerhedsudstyr er derfor ikke nødvendigt. Virkningen er udelukkende positiv og stimulerende på kroppens reparationsmekanismer. 


Gør Laserterapi ondt?


Selve laserterapien er smertefri og kan i nogle tilfælde opleves som en svag prikken eller murren. Det kan opleves, at området hvor der behandes bliver varmt. Derudover er det en skånsom og behagelig behandlingsform.


Giver Laserterapi bivirkninger?


Der er ingen bivirkninger ved laserterapi. Der kan højst være tale om behandlingsreaktioner i det behandlede område. Nogle oplever en øjeblikkelig positiv reaktion, og andre en kortvarig irritation i en 12-24 timer. Nogen af de reaktioner der kan opleves er; forøget irritation, uro eller murren. Disse reaktioner er blot tegn på, at kroppen reagerer på behandlingen og dermed tegn på, at helingsprocessen er sat i gang. Der er eksmpler på områder og udfordringer hvor behandleren skal være ekstra opmærksom, de såkaldte; kontraindikationer. Du læse mere kontraindikationer her 


Hvor ofte skal man behandles?


Det er helt individuelt og afhænger af problemets karakter, om det er en akut opstået skade eller en langvarig overbelastningsskade. Det kan være alt fra 1-2 behandlinger om ugen til 3-5 behandlinger om ugen.


Hvor mange behandlinger skal man have?


Det er meget individuelt, det kommer an på sværhedsgraden, og hvornår i skadesperioden man kommer og hvor hurtig man responderer på laserterapien. Laserterapi virker på 8 ud af 10, det vil sige, at de fleste kan hjælpes, men der er få som af en eller anden årsag ikke er modtagelig for laserbehandling.


Afhængig af sværhedsgraden og arealet, kan det tage alt fra 2-4 behandlinger til måske 12 behandlinger.

Det bedste er at køre et intensivt forløb i starten med kort tid mellem behandlingerne for at nå til bunds, og så forlænge tiden mellem behandlingerne, når tilstanden er bedre. Ved en kronisk tilstand overgår man til et vedligeholdelsesforløb herefter.


Hvor effektiv er laserterapi?


Helingstiden for akutte skader reduceres med op til 75 %. 

Typiske eksempler på helingstider på skader hvor der er benytter laserterapi:

 

  • Forstuvning heler på 6-8 dage
  • Knoglebrud heler på 2-3 uger
  • Senebetændelse heler på 3-4 uger
  • Springerknæ heler på 3-4 uger
  • Fibersprængning heler på 6-8 dage


Der bruges PowerMedic PowerLaser Pro1500 & PowerLaser Pro500